Latar Belakang Syarikat

HB Travel Sdn Bhd adalah syarikat milik penuh bumiputera yang ditubuhkan dan diperbadankan pada 4hb Jun 2009.

Kami menyediakan Pakej Umrah, Haji, dan lain-lain pakej pelancongan domestik dan luar negara. Strategi perniagaan Syarikat adalah untuk menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelbagai segmen pelanggan, mengikut keperluan mereka. Ini akan dilakukan melalui pengambilan pasukan yang berpengalaman dalam penyediaan pakej perjalanan yang direka khas untuk memenuhi tempahan pelanggan.

Objektif Syarikat

Objektif Syarikat adalah  untuk menjadi pengendali Syarikat Pelancongan  yang berkualiti dengan memberi kepuasan pelanggan, kesenangan, kebolehpercayaan dan imej yang baik. Kami berhasrat untuk mewujudkan hubungan baik dengan semua pemegang kepentingan yang relevan, terutama hotel dan ejen pelancongan.
Ringkasnya, kami berhasrat untuk mencapai objektif berikut:

  1. Menyediakan lawatan / perjalanan berkualiti yang menyenangkan untuk pelanggan dan memberi kepuasan pelanggan.
  2. Mewujudkan kehadiran pasaran yang menjamin keuntungan, pertumbuhan dan kejayaan jangka pendek dan jangka panjang
  3. Kami komited sepenuhnya untuk menyokong pertumbuhan dan pembangunan dalam pelancongan dan ekonomi negara.
  4. Menyumbang secara positif kepada komuniti dan persekitaran kita

Visi dan Misi

Syarikat beriltizam untuk menjadi sebuah agensi pelancongan pilihan pelanggan. Syarikat komited untuk memberi perkhidmatan yang terbaik bagi menepati kepuasan pelanggan serta akan membuat penambahbaikkan perkhidmatan dari masa ke semasa selari dengan motto kami:

“KESELESAAAN ANDA KEUTAMAAN KAMI”